Miksi kuvitellaan, että biovoimaloiden polttoaine tulisi Suomesta?

Erityisesti ydinvoiman kotimaiset kriitikot ovat toistuvasti vedonneet julkisessa keskustelussa niinsanottujen uusien energialähteiden kotimaisuuteen, työllisyysvaikutuksiin ja vuotuisen 8,5 miljardin euron ulkomaille valuvan energialaskun vähentämiseen.

Jokaisessa ydinvoimattomassa energiaehdotuksessa suurin vetovastuu etenkin lyhyellä tähtäimellä jäisi biomassaa polttaville voimaloille. Tähän saakka keskustelussa ei kuitenkaan ole juurikaan sivuttu yhtä epämiellyttävää kysymystä: mikä takaa, että biomassaa ei raahata poltettavaksi Suomeen maista, joissa se kasvaa nopeammin tai joissa sen kasvattamisen ja korjuun ympäristövaikutusten valvonta on löyhempää?

Merirahti on halpaa; valitettavasti myös suuri osa suunnitellusta bioenergiantuotannosta sijaitsee meren läheisyydessä. Esimerkiksi Helsinkiin kaavailtuihin biovoimaloihin polttoaine melko luultavasti laivattaisiin joka tapauksessa.

Ja jos polttoaine laivataan, suomalaisen biomassan on kilpailtava lämpimissä maissa nopeasti kasvavan biomassan kanssa. Tätä kisaa suomalainen ei mitenkään välttämättä voita.

Kirjoitimme maaliskuussa 2015 julkaistun pamflettimme sivulla 24 näin:

”…suomalaisen metsäbioenergian kilpailukyky ei välttämättä kestä kovin raskasta [kestävyyssertifiointiin liittyvää] byrokratiaa. … Ja jos sellua kannattaa tuoda Etelä-Amerikasta Suomeen jalostettavaksi, onko aivan varmaa, että tänne ei kannata rahdata myös pellettejä poltettavaksi? Olisi ironista mutta ei yllättävää, jos kotimaisuudella markkinoituihin biovoimaloihin syötettäisiin tulevaisuudessa merten takaa tuotua puuta.”

Ennusteestamme tuli totta nopeammin kuin arvasimmekaan, jo ennen kuin biomassan kestävyyskriteerejä edes on ryhdytty toteuttamaan. Tänään, 6. lokakuuta 2015, Turun Sanomat uutisoi:

”Naantaliin rakenteilla olevaan monipolttoainelaitokseen joudutaan tuomaan runsaasti biopolttoainetta laivalla ulkomailta. Lähialueen metsistä ei ole saatavissa tarpeeksi metsähaketta siinä vaiheessa, kun voimalan biopolttoaineen osuus nostetaan 70 prosenttiin.

Käynnissä olevat biopolttoaineiden hankintaneuvottelut ovat varmistaneet, että laitoksen lähialueilta on saatavissa voimalan käytön alkuvaiheessa tarvittava 40 prosentin osuus biopolttoaineesta. Loppuosuus on kivihiiltä. Kivihiilen osuutta on tarkoitus kuitenkin pienentää, mikä merkitsee sitä, että noin 30 prosenttia biopolttoaineesta on tuotava myöhemmässä vaiheessa Naantaliin laivoilla.

– Olemme tehneet markkinaselvityksen ulkomaisesta biopolttoaineesta ja näyttää siltä, että sitä kannattaa ottaa, laitosta rakennuttavan Turun Seudun Energiantuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman kertoo.”

Advertisement

Uhkapeli ilmastolla menee Pariisin ilmastoneuvotteluihin!

web-cover_editedIso, lämmin kiitos kampanjaamme osallistuneille.

Kiitos teidän, olemme saaneet kerättyä riittävästi rahaa, joilla menemme joulukuun alussa Pariisiin COP21 ilmastoneuvotteluihin jakamaan osalistujille Uhkapeli ilmastolla kirjamme kansainvälistä versiota. Majoitus on jo buukattu.

Aivan mahtavaa!

Nyt kyse on sitten siitä, pystymmekö jakamaan muutaman sata kirjaa, vai muutaman tuhat. Neuvotteluihin osallistuu reilusti päälle kymmenen tuhatta ihmistä, joten olisi hienoa jakaa ilmainen kirja mahdollisimman monelle. Ken tietää, mediakin saattaisi kiinnostua asiasta.

Ensimmäinen rasti on siis tavoitettu. Nyt voidana keskittyä rauhassa lopputavoitteeseen: Mahdollisimman monen kirjan jakamiseen ilmastoneuvotteluihin osallistuville. Auta meitä pelastamaan maailman tulevaisuutta omalta osaltamme levittämällä tutkimukseen ja faktoihin perustuvaa, riippumatonta ilmasto ja energiapolitiikkaa. Osallistu kampanjaan!

Uhkapeli ilmastolla kirja julkaistu – Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Kirja Ilmastonmuutoksen haasteista ja ydinvoimasta julkaistaan 11.3.2015.
Tiedote julkaisuvapaa 11.3.2015 klo 8:00.

Uhkapeli ilmastolla – Vaarantaako ydinvoiman vastustus maailman tulevaisuuden?
on ajatuksia herättävä, tiivis ja helppolukuinen kirja aikamme kenties suurimmasta haasteesta, ilmastonmuutoksesta, ja sen kenties kiistanalaisimmasta ja väärinymmärretyimmästä ratkaisukeinosta, ydinvoimasta.

Olemme käytännössä kaikilla mittareilla ilmastonmuutoksen hillinnässä jo pahasti myöhässä, ja menossa kohti pahenevaa katastrofia. Sen myötä vaarassa on niin ruuantuotanto, rannikkoalueiden kaupungit, planeetan tärkeimmät ekosysteemit kuin koko nykyisen sivilisaation tulevaisuuskin.

Ydinvoima on kiistatta ollut tähän mennessä ylivoimaisesti nopein keino vähentää päästöjä laajassa mittakaavassa. Lähes kaikki tutkijat ja asiantuntijajärjestöt ovat sitä mieltä, että muiden energialähteiden lisäksi tarvitsemme merkittävästi uutta ydinvoimaa. Optimistisimmatkin ydinvoiman pois valikoimista jättävät skenaariot ovat johtamassa meitä kohti tilannetta, jossa fossiilisten energianlähteiden polttaminen jatkuu ja ilmastonmuutos pahenee reilusti yli kriittisenä pidetyn kahden asteen lämpenemisrajan.

Uhkaavasta ja erittäin todennäköisestä katastrofista huolimatta ympäristöjärjestöt ja luonnonsuojelijat ovat aktiivisesti barrikadeilla vastustamassa ydinvoimaa. He vastustavat sitä siitäkin huolimatta, että se on tutkimusten ja tilastojen mukaan itse asiassa turvallisin tapamme tuottaa suuria määriä energiaa. Ydinjäteongelma on teknologian osalta ratkaistu jo vuosikymmeniä sitten. Mihin tahansa vähäpäästöiseen energian tuotantoon verrattuna ydinvoima on myös varsin kilpailukykyistä hinnaltaan, myös länsimaissa.

Mutta kuinka paljon näistä asioista puhutaan mediassa ja julkisuudessa? Mitä on ympäristöjärjestöjen jääräpäisen vastustuksen takana? Tietävätkö ne jotain mitä maailman tutkijat eivät tiedä, vai ovatko ne juuttuneet ydinaseiden vastustamisesta periytyneeseen atominpelkoon ja tulleet riippuvaiseksi sen levittämisestä?

***

Kirja julkaistaan keskiviikkona 11.3.2015 Helsingissä Bio Rexissä klo 17 alkaen järjestettävän ”Suuren energiaväittelyn” yhteydessä, jonka järjestäjinä ovat keskeiset ympäristöjärjestöt. Olemme tapahtuman yhteydessä jakamassa noin 300 ilmaiskappaletta kirjastamme tapahtumaan osallistujille osana ”Osta yksi – anna yksi” ennakkomyyntikampanjaamme.

Olemme haastateltavissa ja tavattavissa tapahtuman yhteydessä tai sitä ennen Helsingissä (yhteystiedot alla). Kirjan lehdistöversio on saatavissa PDF-muodossa pyydettäessä.

Kirja julkaistaan omakustanteena, ja sen tarkoitus on edistää riippumatonta ja asiapohjaista, tutkittuun tietoon perustuvaa energiakeskustelua Suomessa vaalien yhteydessä ja niiden jälkeen. Molemmat kirjoittajat ovat poliittisesti ja taloudellisesti sitoutumattomia tutkijoita ja aktivisteja. Rauli Partasen aikaisempi teos Suomi öljyn jälkeen oli ehdolla sekä Tieto-Finlandia- että Kanava-kirjallisuuspalkinnoille.

Kirjoittajien yhteystiedot:
Janne M. Korhonen, jmkorhonen@gmail.com, 041 501 8481
Rauli Partanen, raulipartanen@gmail.com, 050 560 3544

Kirjan tiedot
Nimi: Uhkapeli ilmastolla
Alaotsikko: vaarantaako ydinvoiman vastustus maailman tulevaisuuden?
Sivumäärä: 92
ISBN: 978-952-7139-01-1
Ovh: 12,9 euroa
Web: https://uhkapeli-ilmastolla.net/uhkapeli-ilmastolla/
Suuren energiaväittelyn tiedot: http://www.facebook.com/events/1403990873240297/

Kirjan takakannesta:
Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on saavutettu suuria voittoja. Julkisessa ilmastokeskustelussa niistä kuitenkin vaietaan. Onko syynä se, että nämä voitot on saavutettu ydinvoimalla?

Vaarallisen ilmastonmuutoksen torjunta vaatii maailman energiatuotannon muuttamista lähes päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan energian kysyntä vain kasvaa, kun Maapallon väkiluku nousee ja miljardit köyhät tavoittelevat parempaa elintasoa. Kun lähes 87 prosenttia energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, on urakka valtava ja aikataulu erittäin tiukka. Kansainväliset asiantuntijaelimet ovat liki yksimielisiä siitä, että haasteesta selviäminen vaatii meitä käyttämään kaikkia korttejamme: uusiutuvaa energiaa, energian säästöä, hiilidioksidin talteenottoa – ja ydinvoimaa.

Samaan aikaan julkisessa keskustelussa vaikuttaa äänekäs mielipide, jonka mukaan ilmasto-ongelma ja köyhyys tulisi selättää yksin uusiutuvilla energianlähteillä ja energian säästöllä. Tässä kirjassa selvitetään, miten tämä mielipide perustuu tutkimusten valikoivalle lukemiselle, toiveille tekniikan ennen näkemättömästä kehityksestä ja leviämisnopeudesta, ja jopa tilastojen vääristelylle. Levittävätkö ydinvoiman vastustajat valikoimatonta tietoa päästöttömästä energiatuotannosta, haasteen mittavuudesta ja eritoten ydinvoimasta? Vai levittävätkö ne lähinnä pelkoa ja epävarmuutta, pelaten samalla planeetan ekosysteemit ja koko ihmiskunnan vaarantavaa uhkapeliä ilmastolla?

 

Edistä energiakeskustelua – Osta yksi, anna yksi!

kansi-webkauppaKirjamme Uhkapeli ilmastolla – Vaarantaako ydinvoiman vastustus maailman tulevaisuuden? -saapuu painosta pikapuoliin. Se on tiivis ja helppolukuinen tietopaketti ilmastonmuutoksen torjunnasta ja ydinvoiman roolista tässä ihmiskunnan historian kenties vaikeimmassa ongelmassa.

Keskiviikkona 11.3.2015 kello 17 järjestetään Helsingin Bio Rexissä suuri energiakeskustelu, jonka järjestäjinä ovat keskeisimmät ympäristöjärjestöt. Tilaisuuden Facebook-sivu on täällä. Sisäänpääsy on ilmainen, ja paikan päällä esiintyy esimerkiksi Kauko Röyhkä ja Anna Puu. Koska Uhkapeli ilmastolla käsittelee paljon nimenomaan energiakeskustelua ja sen faktapohjaisuutta, arvelemme, että energiakeskusteluun osallistuvat saattaisivat olla siitä kiinnostuneita.

Koska haluamme levittää sanomaamme mahdollisimman laajalle, päätimme järjestää ennakkomyyntiä varten ”Osta yksi, anna yksi” -kampanjan! Nyt sinulla on tilaisuus saada paitsi signeerattu lämpimäiskappale, myös edistää energiakeskustelua aivan konkreettisella ja sinulle maksuttomalla tavalla!

Kun ennakkotilaat kirjamme 8.3. mennessä, lähetämme sinulle yhden kirjan ja otamme toisen kirjan jaettavaksi yllämainittuun tilaisuuteen osallistuvalle! Siis Osta yksi, anna yksi! Tämän lisäksi saat oman kappaleesi postitettuna kotiisi maaliskuun aikana. Lupaamme myös signeerata ennakkomyynnissä tilatut kirjat, minkä lisäksi muistamme tilaajia lämpimästi ajatuksissamme. Useampiakin kirjoja voi tilata. Isommista tilauksista kannattaa olla erikseen yhteydessä.

Kirjan ovh-hinta on 12,9 euroa (sis alv) toimitettuna, ja tämä 1+1 -kampanja on voimassa 8.3.2015 klo 24:00 asti. On myös mahdollista, että kirjat eivät ehdi painosta 11.3. mennessä, tai että niitä jää tilaisuudesta yli. Varaamme tällöin oikeuden lahjoittaa loput kirjat parhaaksi katsomallemme taholle (tai sitten pidämme äänestyksen).

Tilaamalla tuet konkreettisesti itsenäistä, riippumatonta ja tutkimukseen perustuvaa energiakeskustelua – haluamme jatkaa asian pöyhimistä jatkossakin.

TILAUSOHJEET:

1. Mene kirjakauppaamme.

2. Osta Uhkapeli ilmastolla -kirja 8.3.2015 kello 24:00 mennessä.

3. Se siinä. Varaamme tänä aikana tilatuista kirjoista automaattisesti toisen kappaleen jaettavaksi.

3½. Ai niin. Jaa tätä kampanjaa ja blogia kavereillesikin Twitterissä, Facebookissa jne!

PS. Tilaamalla kirjamme nyt JA tulemalla kyseiseen tilaisuuteen, voit saada siis kaksi kirjaa yhden hinnalla ;).

Nähdään paikan päällä!